Tjøme Fotoklubbs historie

17. februar 1982 møttes seks tjømlinger med én målsetting: Å starte fotoklubb på Tjøme. Alt på første møte ble det valgt et interimstyre på fire personer. Tre av dem er fremdeles medlemmer. Første mål for den nystarta klubben var et sted å være. De første årene levde vi en omflakkende tilværelse på Lindhøy skole, Samfunnshuset og i det gamle herredshuset.

1989 fikk vi leieavtale med Tjøme kommune og et varig tilholdssted. Etter ett år med mye og iherdig dugnad flyttet vi inn i fjøset på Øvre Haug Gård og fikk 115 kvadratmeter å boltre oss på.

Lokaler og utstyr ble finansiert bl.a. ved lotteri og kalendersalg. I dag finansieres driften av kalender- og postkortsalg. Medlemstallet har gått opp og ned fra de seks som startet i 1982 til rekordoppslutningen i 1990 med 79 medlemmer, til dagens nivå som har stabilisert seg rundt 30-40.

Tidsskriftet Fotografi kåret i 1987 Tjøme Fotoklubb til Norges mest aktive fotoklubb og i 1989 ble vi tildelt Tjøme kommunes kulturpris. Vårt største arrangement noensinne var 19. august 1989 - Fotografiets 150-årsdag. Rammen for arrangementet var Samfunnshuset med fotoutstilling, museum, egenproduserte videogrammer, multimediashow, ekstern fotokonkurranse, fotomaraton og jubileumstur for medlemmene. Alt sammen gjennomført på ett døgn!

Vi har medlemsmøter hver måned (se terminliste). Av innhold kan vi nevne fotokonkurranser, bildevisninger, kurs og foredrag. En gang i blant drar vi også på fotoutflukt.

Medlemstilbud forøvrig: Se under klubblokaler.