Terminliste 2021
Alle møter/arrangementer starter kl. 18.30 på Låven på Øvre Haug Gård om ikke annet er oppgitt.

Dato Aktivitet Kommentar
Onsdag 13. januar AVLYST - Medlemsmøte. Kveldens bilde + foredragsholder: Kari Espeland - AVLYST
Vi kommer tilbake med mer informasjon om endring på terminlisten
Tema: Makro
Fredag 15. januar Frist for forslag til årsmøtet. Må være skriftlig og styre i hende innen fristen
Torsdag 18. februar Årsmøte + Kveldens bilde  
Onsdag 10. mars UTSATT GRUNNET COVID 19 - Medlemsmøte m/foredrag v/Knut Fonn og temaet Street foto  
Mandag 15. mars Innleveringsfrist NM Vår i regi av NSFF  
Fredag 19. mars Pizzakveld Hos Ghassan kl. 19.00
April Dugnad på uteområdet på Haug Gård. Ta med hageredskap. Værforbehold Dato ikke fastsatt 
Tirsdag 20. april Medlemsmøte. Kveldens bilde m/Tema Tema: Makro
Lørdag 1. mai AVLYST - Innleveringsfrist til "Vårens bilde 2021" m/Tema Tema: Lange lukkertider
Torsdag 6. mai Medlemsmøte. Kveldens bilde  
Onsdag 16. juni Sommeravslutning m/bevertning. Premiering av "Vårens bilde 20201 og "Årets fotograf 2021"  
Fredag 27. august Pizzakveld Hos Ghassan kl. 19.00
Søndag 29. august Innleveringsfrist for bilder til Tjømekalender´n 2022  
Torsdag 2. september Medlemsmøte, oppstart nytt klubbår, klubbsaker