Terminliste 2021/2022

Alle møter/arrangementer starter kl. 18.30 på Låven på Øvre Haug Gård om ikke annet er oppgitt.
Oppdatert terminliste kan lastes ned her (PDF)