Tjøme Fotoklubb | Terminliste

Terminliste 2017/2018
Alle møter/arrangementer starter kl. 18.30 på Låven på Øvre Haug Gård om ikke annet er oppgitt.

Onsdag 30. august 2017 Medlemsmøte + ekstraordinært årsmøte Kveldens bilde, oppstart nytt klubbår, klubbsaker
Tirsdag 12. september Dugnad Kl. 16.00 Sortering blad, gardiner, vask...
Tirsdag 26. september Medlemsmøte Kveldens bilde
Tirsdag 24. oktober Temamøte Indisk aften v/Reidar Thorsen og Toralf Sandåker
Tirsdag 1. november Innleveringsfrist For bilder til Høstens bilde 2017
Tirsdag 14. november Nattfoto-tur til Tønsberg Oppmøte på låven kl. 18.00 for litt kursing og tips. Værforbehold.
Mer info her
Torsdag 7. desember Medlemsmøte Juleavslutning, Kveldens bilde, Premiering: Høstens bilde 2017
     
Mandag 15. januar 2018 Medlemsmøte Kveldens bilde
Torsdag 15. februar Medlemsmøte Kveldens bilde
Tirsdag 27. februar Årsmøte Kveldens bilde etter årsmøtet
Tirsdag 13. mars Temamøte Street Foto-foredrag v/ Dag Spant
Fredag 16. mars Pizzakveld Best Pizza kl. 19.00
Mandag 19. mars Workshop Grunnleggende opplæring i bruk av fotostudio
Onsdag 4. april Medlemsmøte Kveldens bilde
Tirsdag 10. april Innleveringsfrist For bilder til Tjømekalender´n 2019
Mandag 1. mai Innleveringsfrist For bilder til Vårens bilde 2018
Torsdag 7. juni Sommeravslutning Premering av Vårens bilde 2018 og Årets fotograf 2018. Bevertning
Fredag 24. august Pizzakveld Best Pizza kl. 19.00
Onsdag 29. august Medlemsmøte Kveldens bilde