Terminliste 2016/2017
Alle møter/arrangementer starter kl. 18.30 på Låven på Øvre Haug Gård om ikke annet er oppgitt.

Mandag 29. august 2016 Innleveringsfrist For bilder til Tjømekalender´n 2016
Torsdag 1. september Medlemsmøte Kveldens bilde, oppstart og klubbsaker
Onsdag 28. september Medlemsmøte Kveldens bilde
Tirsdag 18. oktober Fotokurs for alle - GRATIS! Fotokurs for de som "bare knipser i vei" - i anledning kulturuka.
Tirsdag 1. november Innleveringsfrist For bilder til Høstens bilde 2016
Tirsdag 8. november Medlemsmøte Temamøte: Foredrag (mer info. kommer)
Onsdag 7. desember Medlemsmøte Juleavslutning, premiering av Høstens bilde 2016, Kveldens bilde
Mandag 16. januar 2017 Medlemsmøte Kveldens bilde
Torsdag 9. februar Medlemsmøte Kveldens bilde
Lørdag 11. februar Pizzafest Best Pizza kl. 19.30
Tirsdag 28. februar Årsmøte Kveldens bilde etter årsmøtet
Mandag 13. mars Medlemsmøte m/tema "Mine Spøkelser" - kreativ fotografering ved hjelp av lang lukkertid,
v/ Svein Johan Lindstad
Tirsdag 4. april Medlemsmøte Kveldens bilde
Onsdag 19. april Fellesdugnad kl. 17.00 Uteområdet på Haug. Servering. Alternativ dag hvis dårlig vær: Mandag 8. mai kl. 17.00.
Mandag 1. mai Innleveringsfrist For bilder til Vårens bilde 2017
Onsdag 7. juni Sommeravslutning Premering av Vårens bilde 2017 og Årets fotograf 2017. Bevertning
Fredag 18. august Pizzakveld Best Pizza kl. 19.00
Onsdag 30. august Medlemsmøte Kveldens bilde